خصوصیت \اره های سیب زمینی

سیب زمینی تازه، ایمولگاتور

  ، کنسیروونت    Е 450، استابلیزاتور   Е 471

 ، ترشی لیمو Е 471

، بیتو کاراتین Е 330

Е 160
رکیب:
محصول ریختنی و خشک بوده در شکل ورقه های متنوع و گوناگون اندازه است

نمود ظاهری:

زرد رنگ:
مختص به سیب زمینی عطر:
مختص به سیب زمینی طعم:
نه بیشتر از ۱۰ در صد رطوبت:
۳۲۰ – ۳۹۰ گرام/ لیتر تراکم فله: